MILIÓN DETÍ

sa 18. októbra

bude modliť ruženec za mier a jednotu vo svete

2022

CELOSVETOVÉ MODLITEBNÉ SPOLOČENSTVO

Na celom svete sa budú deti 18. októbra modliť ruženec. Pozrite sa, koľko ľudí sa pripojilo k modlitbovej iniciatíve vo vašej krajine!

127.210 detí sa zapojilo do modlitby v roku 2022

AKO SA MÔŽETE ZÚČASTNIŤ TEJTO MODLITBOVEJ INICIATÍVY?

Pozývame všetky rodiny, farnosti, školy, stretká, katechétov, či učiteľov, aby sa 18. októbra s deťmi modlili ruženec za mier a jednotu vo svete. Pripravili sme materiál, prostredníctvom ktorého môžete šíriť túto kampaň ďalej a inšpirovať sa pri príprave detí na spoločnú modlitbu ruženca.

ČO JE CIEĽOM TEJTO KAMPANE?

Táto modlitebná iniciatíva pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi chce pomôcť rozdúchať plameň viery v silu modlitby. Našou celosvetovou ružencovou kampaňou chceme pripomenúť slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj.

Modlitba svätého ruženca spoločne s deťmi posilní jednotu v Cirkvi a medzi národmi. Sme totiž povolaní, aby sme tvorili jednu veľkú rodinu zjednotenú v modlitbe naprieč národmi.
Modlitba buduje vzťah lásky k Bohu a k blížnemu. Ruženec otvára naše srdcia pre konkrétnu pomoc núdznym, trpiacim a prenasledovaným, v ktorých vidíme samotného trpiaceho Krista.

POZVITE SVOJICH PRIATEĽOV K SPOLOČNEJ MODLITBE

POZRI SI VIDEO!

PARTNERI: