MILIÓN DETÍ

sa 18. októbra

bude modliť ruženec za mier a jednotu vo svete

2023

ĎAKUJEME VÁM ZA ÚČASŤ NA MODLITBOVEJ INICIATÍVE!

NAŠA MODLITEBNÁ KAMPAŇ SA ZAČÍNA BUDÚCE PONDELOK

CELOSVETOVÉ MODLITEBNÉ SPOLOČENSTVO

Na celom svete sa budú deti 18. októbra modliť ruženec. Pozrite sa, koľko ľudí sa pripojilo k modlitbovej iniciatíve vo vašej krajine!

1.039.628 detí sa zapojilo do modlitby v roku 2023

AKO SA MÔŽETE ZÚČASTNIŤ TEJTO MODLITBOVEJ INICIATÍVY?

Pozývame všetky rodiny, farnosti, školy, stretká, katechétov, či učiteľov, aby sa 18. októbra s deťmi modlili ruženec za mier a jednotu vo svete. Pripravili sme materiál, prostredníctvom ktorého môžete šíriť túto kampaň ďalej a inšpirovať sa pri príprave detí na spoločnú modlitbu ruženca.

ČO JE CIEĽOM TEJTO KAMPANE?

Táto modlitebná iniciatíva pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi chce pomôcť rozdúchať plameň viery v silu modlitby. Našou celosvetovou ružencovou kampaňou chceme pripomenúť slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj.

Modlitba svätého ruženca spoločne s deťmi posilní jednotu v Cirkvi a medzi národmi. Sme totiž povolaní, aby sme tvorili jednu veľkú rodinu zjednotenú v modlitbe naprieč národmi.
Modlitba buduje vzťah lásky k Bohu a k blížnemu. Ruženec otvára naše srdcia pre konkrétnu pomoc núdznym, trpiacim a prenasledovaným, v ktorých vidíme samotného trpiaceho Krista.

POZVITE SVOJICH PRIATEĽOV K SPOLOČNEJ MODLITBE

POZRI SI VIDEO!

PARTNERI: