Modlitebný materiál pre kampaň 2023

INŠPIRUJ SA A POMÔŽ NÁM ŠÍRIŤ KAMPAŇ ĎALEJ

Materiály pre túto kampaň (plagát, brožúra, sprievodný list, list deťom, modlitba k sv. Jozefovi) publikujeme vo viac ako 25 jazykoch, medzi inými aj v arabčine alebo afrických lokálnych jazykoch. Do modlitby ruženca sa zapájajú deti z viac ako 80 krajín na všetkých kontinentoch. Je to skutočne celosvetová kampaň, ktorá poukazuje na univerzálnosť Cirkvi.

MODLITEBNÁ SADA

Ďalšie jazyky už čoskoro!

Anjel strážny komiks

VYMAĽOVÁNKY

AKO SA MODLIŤ RUŽENEC?

Deti sú často bezprostrednejšie a otvorenejšie pre modlitbu ruženca ako my dospelí. Keď sú deti správne vedené k osobnému prežívaniu modlitby, postupne sa im odhaľuje „obraz“ Panny Márie a prítomnosť Boha a budujú si s nimi živý vzťah. Čím viac sa potom modlia, tým viac je tento pohľad a vzťah vrúcnejší a my dospelí sa od nich môžeme veľa naučiť.
Znak kríža
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Otče náš

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

Zdravas’ Mária

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Sláva Otcu

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Fatimská modlitba

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Amen.