Modlitebný materiál pre kampaň 2021

INŠPIRUJ SA A POMÔŽ NÁM ŠÍRIŤ KAMPAŇ ĎALEJ

Materiály pre túto kampaň (plagát, brožúra, sprievodný list, list deťom, modlitba k sv. Jozefovi) publikujeme vo viac ako 25 jazykoch, medzi inými aj v arabčine alebo afrických lokálnych jazykoch. Do modlitby ruženca sa zapájajú deti z viac ako 80 krajín na všetkých kontinentoch. Je to skutočne celosvetová kampaň, ktorá poukazuje na univerzálnosť Cirkvi.

MODLITEBNÁ SADA

VYMAĽOVÁNKY

AKO SA MODLIŤ RUŽENEC?

Deti sú často bezprostrednejšie a otvorenejšie pre modlitbu ruženca ako my dospelí. Keď sú deti správne vedené k osobnému prežívaniu modlitby, postupne sa im odhaľuje „obraz“ Panny Márie a prítomnosť Boha a budujú si s nimi živý vzťah. Čím viac sa potom modlia, tým viac je tento pohľad a vzťah vrúcnejší a my dospelí sa od nich môžeme veľa naučiť.
Znak kríža
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Otče náš

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

Zdravas’ Mária

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Sláva Otcu

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Fatimská modlitba

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Amen.