ZESTAW MODLITEWNY KAMPANII 2023

ROZPOWSZECHNIJ KAMPANIĘ I ZAINSPIRUJ SIĘ

Nasze materiały do kampanii modlitewnej – plakat, ulotka (Jak odmawiać różaniec, Akt ofiarowania się dzieci Matce Bożej), list przewodni, list do dzieci – są dostępne w 27 językach, w tym np. w języku arabskim czy
zachodnioafrykańskim języku Hausa. W akcji uczestniczą dzieci z około 80 krajów ze wszystkich kontynentów. Jest to naprawdę ogólnoświatowa kampania Kościoła powszechnego!

ZESTAW MODLITEWNY

Inne języki już wkrótce!

Komiks o Aniele stróżu

KOLOROWANKI

JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC

Dzieci są o wiele bardziej otwarte na modlitwę różańcową niż wielu dorosłych. Kiedy różaniec odmawiany jest prawidłowo i pod odpowiednim kierownictwem, nasza relacja z Maryją Dziewicą się pogłębia – im dłużej się modlimy, tym bardziej staje się intymna. Właśnie tego głębokiego związku z Matką Bożą możemy się nauczyć od dzieci!
Znak krzyża
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Skład apostolski

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa fatimska

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen.