O KAMPANII MODLITEWNEJ

Celem tej inicjatywy modlitewnej jest przede wszystkim pokazanie, że ufna modlitwa dzieci może lecieć jak strzała prosto do serca Boga i w ten sposób wywiera wielki wpływ. Jakże więc potężna jest modlitwa różańcowa, gdy dzieci modlą się o pokój i jedność w rodzinach, w ich własnym narodzie i na całym świecie!

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?

Inicjatywa została zapoczątkowana w 2005 r. w Caracas, stolicy Wenezueli. Podczas modlitwy różańcowej grupy dzieci w przydrożnej kapliczce, kilka kobiet, które im wówczas towarzyszyły, doświadczyło głębokiej obecności Maryi Panny. Przypomniały sobie wówczas obietnicę św. Ojca Pio: „Kiedy milion dzieci odmawia różaniec, świat się zmienia”. I o to właśnie chodzi w tej kampanii – o wiarę w moc modlitwy dzieci. Sam Jezus uczy nas: “Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3).

Od tamtego czasu do inicjatywy przyłączyły się setki tysięcy dzieci, a my otrzymaliśmy wiele poruszających świadectw z całego świata. Mówią one nie tylko o radości dzieci, która wywarła głębokie wrażenie na towarzyszących im dorosłych, ale także o tym, jak sami dorośli zostali poruszeni przez łaskę i różaniec zajął trwałe miejsce w ich własnym życiu modlitewnym.

Dlaczego 18 października?
Październik jest tradycyjnie miesiącem różańca; 18-ty jest dniem świętego Łukasza Ewangelisty, który przekazał nam historię dzieciństwa Jezusa i według tradycji jest uważany za osobę bliską Matce Bożej. Dlatego też data ta jest całkiem odpowiednia.

DLACZEGO POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE ANGAŻUJE SIĘ W TĘ KAMPANIĘ MODLITEWNĄ?

Postrzegamy siebie nie tylko jako organizację charytatywną, ale także jako wspólnotę modlitewną. Nasz założyciel, ojciec Werenfried van Straaten, głęboko czcił Matkę Bożą Fatimską, która prosiła dzieci: “Każdego dnia odmawiajcie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata”. Codzienna praca związana z projektami prowadzonymi przez PKWP w 149 krajach, pozwala nam zobaczyć na własne oczy, jak bardzo chrześcijanie i cały świat cierpią z powodu skutków terroryzmu i wojny. Tylko Bóg może przynieść pokój. Możemy odegrać w tym pewną rolę – poprzez naszą pracę, ale przede wszystkim poprzez nasze modlitwy.

ZNACZENIE RÓŻAŃCA

“Jak napisał papież Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae:
“”Różaniec ze swej natury jest modlitwą pokoju z racji samego faktu, że polega na kontemplowaniu Chrystusa, który jest Księciem Pokoju i « naszym pokojem » (Ef 2, 14) (…) Różaniec, kierując nasze spojrzenie ku Chrystusowi, czyni nas również budowniczymi pokoju w świecie. Mając charakter nieustającego, wspólnego błagania, zgodnie z Chrystusowym wezwaniem, by modlić się « zawsze i nie ustawać » (por. Łk 18, 1), pozwala on mieć nadzieję, że również dzisiaj ‘walka’ tak trudna jak ta, która toczy się o pokój, może być zwycięska””.”