Milión detí

sa 18. októbra

bude modliť ruženec za mier a jednotu vo svete

Pápežská nadácia,

Aid to the Church in Need,

Pomoc trpiacej Cirkvi vás pozýva zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve.