Milión detí

sa 18. októbra

bude modliť ruženec za mier a jednotu vo svete

Ďakujeme vám za účasť na modlitbovej iniciatíve!

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi vás pozýva zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve.