MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU

Dla jedności i pokoju 18 października

Papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w

Potrzebie zaprasza do udziału w

modlitewnej kampanii