WAT WIJ DOEN

______

Kerk in Nood (ACN) is een Pauselijke Stichting die zich richt op het bijstaan van de Kerk overal waar zij wordt vervolgd, onderdrukt of in materiële nood verkeert. KIN concentreert zich op de steun aan lokale kerken, vooral in die landen waar de Kerk zichzelf niet of nauwelijks kan onderhouden. Ons antwoord op de individuele vragen om bijstand die ons vanuit de hele wereld bereiken wordt bepaald door de pastorale aard van het project.

WAT WIJ DOEN

______

Kerk in Nood (ACN) is een Pauselijke Stichting die zich richt op het bijstaan van de Kerk overal waar zij wordt vervolgd, onderdrukt of in materiële nood verkeert. KIN concentreert zich op de steun aan lokale kerken, vooral in die landen waar de Kerk zichzelf niet of nauwelijks kan onderhouden. Ons antwoord op de individuele vragen om bijstand die ons vanuit de hele wereld bereiken wordt bepaald door de pastorale aard van het project.

MISSTIPENDIUM

Misstipendia zijn schenkingen waarbij de schenker vraagt om een Heilige Mis op te dragen voor zijn intenties. Vaak vormen zij de enige bestaanshulp voor priesters in arme streken.

Lees meer

OPLEIDEN VAN PRIESTERS EN RELIGIEUZEN

De theologische opleiding en kwalificatie van seminaristen is een van onze hoofdbekommernissen. Deze toekomstige priesters zullen zorgen voor geestelijke begeleiding en een sacramenteel leven leiden.

Lees meer

BESTAANSHULP VOOR RELIGIEUZEN

Vooral in gebieden met een gebrek aan priesters, nemen nonnen het heft in handen in de naam van God. Ook contemplatieve zusters bieden actief hulp door te bidden of hosties te bereiden voor de Eucharistie.

Lees meer

GELOOFSOPLEIDING VOOR LEKEN

De religieuze opleiding van leken voor catechismusonderwijs is essentieel om het geloof levend te houden in delen van de wereld waar een gebrek aan priesters heerst.

Lees meer

VERSPREIDING VAN BIJBELS EN RELIGIEUZE BOEKEN

KIN is uitgever van de Kinderbijbel, die in 180 talen werd vertaald. In arme landen is de Bijbel vaak het eerste boek dat kinderen in hun moedertaal kunnen lezen.

Lees meer

MEDIAONDERSTEUNING VOOR DE VERSPREIDING VAN HET GELOOF

KIN steunt de oprichting van Katholieke radio- en tv-zenders, die van onschatbare waarde zijn voor het verspreiden van het Woord in afgelegen streken met een hoge analfabetismegraad.

Lees meer

TRANSPORTMIDDELEN VOOR PASTORALE ZORG

Wij helpen bij de aankoop van diverse vervoersmiddelen voor pastorale doelen: vrachtwagens, auto’s, motorrijwielen of boten – en zelfs ezels voor bijzonder ontoegankelijke bergstreken.

Lees meer

BOUW OF RENOVATIE VAN KERKELIJKE INFRASTRUCTUUR

KIN helpt bij het bouwen of heropbouwen van kerken, kloosters, pastorale centra en missies om zo de pastorale opdracht van de Katholieke Kerk doorheen de wereld te verzekeren en te promoten.

Lees meer

NOODHULP IN GEVAL VAN OORLOG, VERDRIJVING EN NATUURRAMPEN

Noodhulp aan vluchtelingen is diep geworteld in de geschiedenis van KIN. Het is een symbool van Christelijke solidariteit met onze lijdende broeders en zusters in door oorlog verscheurde gebieden als het Midden-Oosten.

Lees meer

KOM MEER TE WETEN OVER Aid to the Church in Need, BEZOEK http://www.churchinneed.org
logoacnwhy2

OVER ONS

Opgericht in 1947 als een katholieke hulporganisatie voor oorlogsvluchtelingen en erkend als een pauselijke stichting sinds 2011. Kerk in Nood zet zich in voor Christenen in de hele wereld, door informatie, gebed en actie, als zij worden vervolgd, onderdrukt of in materiële nood zijn. Elk jaar ondersteunt Kerk in Nood ongeveer 5000 projecten in bijna 150 landen dankzij particuliere donaties. De stichting ontvangt geen overheidsfinanciering.