Verklaring inzake gegevensbescherming

Aid to the Church in Need gGmbH (hierna „ACN“ genoemd) verheugt zich erover dat u onze website bezoekt. Gegevensbescherming en -veiligheid bij het gebruik van onze website zijn voor ons erg belangrijk. Daarom willen wij u hiermee graag informeren over welke van uw persoonsgebonden gegevens wij bij uw bezoek opslaan en voor welke doeleinden deze gebruikt worden.

Omdat wetswijzigingen of aanpassingen aan onze organisatie-interne processen een aanpassing van deze privacyverklaring noodzakelijk kunnen maken, vragen wij u deze privacyverklaring regelmatig te lezen. De privacyverklaring kan op elk moment onder de rubriek privacy worden opgevraagd, opgeslagen en afgedrukt worden.

§ 1 Verantwoordelijke instantie en geldigheidsgebied

De verantwoordelijke in de zin van de algemene EU-verordening gegevensbescherming (hierna AVG genoemd) en andere nationale privacywetgevingen van de lidstaten alsook andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

ACN International Aid to the Church in Need, gGmbH

Bischof-Kinderman-Straße, 23

61465 Königstein in Ts.

Duitsland

Tel.: +4961742910

E-mail: info@acn-int.org

Website: www.acninternational.org

Deze privacyverklaring geldt voor het internetaanbod op onze website dat onder het domein www.acninternational.org alsook de verschillende subdomeinen (hierna „onze website“ genoemd) raadpleegbaar is.

 

§ 2 Gegevensbeschermingscoordinator

De externe gegevensbeschermingscoördinator van de verantwoordelijke is:

KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Advocaten
Externe gegevensbeschermingscoördinatoren | Externe Compliancecoördinatoren
Hohenzollernring 54 
D-50672 Köln

Telefoon: +49 221 – 222 183 0 
Fax: +49 221 – 222 183 10

Web: http://www.kinast-partner.de

Blog: https://www.datenschutzticker.de/

 

§ 3 Principes van de gegevensverwerking

Onder persoonsgebonden gegevens wordt alle informatie verstaan die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hiertoe behoort bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, leeftijd, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, IP-adres of gebruiksgedrag. Informatie waarbij we geen (of slechts met buitensporige moeite) verband kunnen leggen met uw persoon, bijv. door anonimisering van de informatie, zijn geen persoonsgebonden gegevens.  De verwerking van persoonsgebonden gegevens (bijv. het verzamelen, opvragen, gebruiken, opslaan of overdragen) vereist steeds een wettelijke basis of uw toestemming. Verwerkte persoonsgebonden gegevens worden gewist van zodra het doel van hun verwerking bereikt is en er geen wettelijk voorgeschreven verplichtingen inzake gegevensopslag meer in acht genomen moeten worden.

Voor zover wij voor bepaalde aanbiedingen uw persoonsgebonden gegevens verwerken, informeren wij u daaropvolgend over de concrete procedures, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, de juridische grondslag voor de verwerking en telkens ook de opslagduur.

§ 4 Individuele verwerkingsprocedures

 1. Operationaliteit en gebruik van de website

 

 1. Aard en omvang van de gegevensverwerking

Als u onze website bezoekt en gebruikt, slaan wij de persoonsgebonden gegevens op die uw browser automatisch naar onze server doorstuurt. Deze informatie wordt tijdelijk in een zgn. log-bestand opgeslagen. Als u onze website gebruikt, slaan wij die gegevens op die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen:

 • IP-adres van de aanvragende computer
 • Datum en uur van de toegang
 • Naam en URL van het opgevraagde bestand
 • Website van waaruit de toegang plaatsvindt (referrer-URL)
 • Gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer alsook de naam van uw access-provider
 1. Juridische grondslag

Voor de genoemde gegevensverwerking dient art. 6, par. 1 letter f van de AVG als juridische grondslag. De verwerking van de genoemde gegevens is noodzakelijk voor de operationaliteit van een website en behartigt hiermee het gewettigde belang van onze stichting.

 1. Opslagduur

Van zodra de genoemde gegevens niet meer vereist zijn om de website te kunnen tonen, worden ze gewist. Het verzamelen van de gegevens om de website operationeel te maken en het opslaan van de gegevens in log-bestanden is essentieel voor de werking van de website. Bij gevolg heeft de gebruiker geen mogelijkheid zich hiertegen te verzetten. Verder opslaan van gegevens kan in individuele gevallen als dit wettelijk voorgeschreven is.

 1. Giften

 

 1. Aard en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om vrijwillig een gift te doen aan  Aid to the Church in Need, gGmbH . Met uw gift ondersteunt u de katholieken en andere christenen die vervolgd en onderdrukt worden of pastorale zorg nodig hebben. Uit de gegevens blijkt de religieuze overtuiging. De gegevens die hiervoor noodzakelijk zijn, worden in een invoermasker ingevoerd en aan ons overgemaakt en opgeslagen. Volgende ontvangers kunnen de persoonsgebonden gegevens voor hierboven vermelde doeleinden verkrijgen:

 • Stripe
 • Mautic
 • Google Analytics

Volgende gegevens worden in het kader van uitvoering van de gift verzameld:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • BTW-nummer (indien van toepassing)
 • Betalingsinformatie (bedrag van de gift en betalingsfrequentie)

Wij slaan geen rekeningnummers op.

Voor de afhandeling van de gift geven wij uw betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die belast is met de betaling. Deze bedrijven mogen uw gegevens alleen maar gebruiken om de betaling af te handelen en niet voor andere doeleinden.

Als u onze website bezoekt vanuit een land waar ACN een nationaal kantoor heeft, zal u, als u op de „Doneren“-knop drukt, omgeleid worden naar de website van uw nationaal ACN-kantoor. Dan gelden voor u de privacyrichtlijnen van dat land.           

 1. Juridische grondslag

De verwerking van uw persoonsgebonden gegevens (vgl. § 4 3.a.) gebeurt op basis van uw vrijwillig gegeven toestemmingsverklaring overeenkomstig art. 9, par. 2 letter a van de AVG in combinatie met art. 6, par. 1 letter a van de AVG.

 1. Opslagduur

In elk geval worden uw gegevens opgeslagen samen met de gegevens over het bedrag, de frequentie en het doel (project) van de gift en maximaal 10 jaar bewaard, voor zover het bewaren van de gegevens voor dit doel noodzakelijk is.

 1. Nieuwsbrief

 

 1. Aard en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bestaat de mogelijkheid om zich te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Om u de nieuwsbrief regelmatig te kunnen toesturen, hebben wij van u volgende gegevens nodig:

 • E-mailadres
 • Naam
 • Land
 • IP-adres

Binnen de context van de verzending van de nieuwsbrief worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven.

Voor de verzending van de nieuwsbrief gebruiken we de zgn. double opt-in-procedure, d.w.z. dat wij u de nieuwsbrief pas toesturen als u uw aanmelding eerst bevestigt via een link in de bevestigingsmail die wij u sturen. Hiermee willen we er zeker van zijn dat u enkel zichzelf als eigenaar van het opgegeven e-mailadres voor de nieuwsbrief kunt aanmelden. Uw bevestiging moet kort na de ontvangst van de bevestigingsmail gebeuren, anders wordt uw nieuwsbriefaanmelding automatisch uit onze databank gewist.

 

 1. Juridische grondslag

De verwerking van uw e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief gebeurt overeenkomstig art. 6, par. 1 letter a van de AVG op basis van uw vrijwillig gegeven toestemmingsverklaring:

Toestemmingsverklaring:

Met het invoeren van mijn gegevens en de klik op de „Verzenden“-knop verklaar ik dat ik akkoord ga met de verwerking van mijn e-mailadres voor de regelmatige verzending van de nieuwsbrief. Ik kan me op elk moment uitschrijven als ik de nieuwsbrief niet verder wens te ontvangen. Ik doe dit door op de bijhorende link onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Mijn toestemming voor het verzamelen van mijn persoonsgebonden gegevens tijdens het aanmeldingsproces, kan ik op elk moment weer intrekken door een e-mail te sturen naar volgend adres: info@acninternational.org

 1. Opslagduur

Uw e-mailadres wordt zolang opgeslagen als u geabonneerd bent op de nieuwsbrief. Als u zich uitschrijft en geen nieuwsbrief meer ontvangt, wordt uw e-mailadres gewist. Verder opslaan van gegevens kan in individuele gevallen als dit wettelijk voorgeschreven is.

 1. Contactformulier

 

 1. Aard en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website maken wij het mogelijk om via een voorbereid formulier met ons contact op te nemen. Om uw toestemming te krijgen, wordt in het kader van de verzendprocedure van uw aanvraag via het contactformulier naar deze privacyverklaring verwezen. Als u van het contactformulier gebruik maakt, worden via deze weg volgende persoonsgebonden gegevens van u verwerkt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Bericht

De vermelding van uw e-mailadres heeft als doel om uw aanvraag te categoriseren en u te kunnen antwoorden. Bij het gebruik van het contactformulier worden uw persoonsgebonden gegevens niet aan derden doorgegeven.

 1. Juridische grondslag

De eerder (vgl. § 4 5. a.) beschreven gegevensverwerking met het oog op contactopname gebeurt overeenkomstig art. 6, par. 1 letter a van de AVG op basis van uw vrijwillig gegeven toestemmingsverklaring:

Toestemmingsverklaring:

Met het invoeren van mijn gegevens en de klik op de „Verzenden“-knop verklaar ik dat ik akkoord ga met de verwerking van mijn e-mailadres voor het beantwoorden van mijn contactaanvraag.

Mijn toestemming voor het verzamelen van mijn persoonsgebonden gegevens tijdens het gebruik van het contactformulier, kan ik op elk moment weer intrekken.

 1. Opslagduur

Van zodra de door u gestelde vraag verwerkt en afgehandeld is, worden uw via het contactformulier verwerkte persoonsgebonden gegevens gewist. Verder opslaan van gegevens kan in individuele gevallen als dit wettelijk voorgeschreven is.

§ 5 Doorgeven van gegevens

Wij geven uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden door als:

 • u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven overeenkomstig art. 6, par. 1, zin 1, letter a van de AVG,
 • dit wettelijk toegelaten en overeenkomstig art. 6, par. 1, zin 1, letter b van de AVG noodzakelijk is voor het vervullen van een overeenkomst met u,
 • er voor het doorgeven overeenkomstig art. 6, par. 1, zin 1, letter c van de AVG een wettelijke verplichting bestaat ,
 • het doorgeven overeenkomstig art. 6, par. 1, zin 1, letter f van de AVG noodzakelijk is voor de behartiging van rechtmatige ondernemingsbelangen alsook voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische aanspraken en er geen reden bestaat te veronderstellen dat u er overwegend legitiem belang bij heeft uw gegevens niet door te geven.

§ 6Gebruik van cookies

 1. Aard en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die in het kader van uw bezoek aan onze website door ons naar de browser van uw eindapparaat worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zonder het gebruik van technisch noodzakelijke cookies kunnen enkele functies van onze website niet aangeboden worden. Andere cookies staan ons dan weer toe om verschillende analyses te maken. Cookies zijn bijvoorbeeld in staat om de door u gebruikte browser bij een volgend bezoek aan onze website te herkennen en ons heel wat informatie te bezorgen. Met behulp van cookies kunnen we onder andere ons onlineaanbod voor u gebruiksvriendelijker en effectiever maken door uw gebruik van onze website op te volgen en uw voorkeursinstellingen (bijv. land- en taalinstellingen) vast te stellen. Voor zover derden met behulp van cookies informatie verwerken, verkrijgen ze deze informatie rechtstreeks via uw browser. Cookies richten op uw eindapparaat geen schade aan. Ze kunnen geen programma’s uitvoeren en geen virussen bevatten.

Op onze website worden verschillende soorten cookies gebruikt. Hun soort en functie worden hieronder uitgelegd.

 • Transient cookies
Op onze website worden „transient cookies” (sessiecookies) gebruikt die automatisch gewist worden van zodra u uw browser afsluit. Deze soort cookies maakt het mogelijk om uw session-ID te registreren. Hierdoor kunnen verschillende aanvragen van uw browser in één gemeenschappelijke sessie ondergebracht worden en is het mogelijk om uw eindapparaat bij latere bezoeken aan de website binnen eenzelfde sessie te herkennen.
 • Persistent cookies

Op onze website worden „persistent cookies“ (permanente cookies) gebruikt. „Persistent cookies“ zijn cookies die gedurende een langere tijd in uw browser worden opgeslagen en ons informatie bezorgen. De specifieke opslagduur verschilt naargelang het cookie. U kunt „persistent cookies“ zelf via uw browserinstellingen wissen.

 • Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn om technische redenen nodig om onze website te kunnen bezoeken en door ons aangeboden functies te kunnen gebruiken. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op volgende toepassingen: Google Analytics, Google Tag Manager, Mautic, Adbutler, Facebook, Olark chat.
Bovendien dragen deze cookies bij tot een veiliger en correcter gebruik van onze website.
 • Prestatiecookies

Met behulp van deze cookies is het voor ons mogelijk om een analyse te maken van het websitegebruik en de prestaties en de functionaliteit van onze website te verbeteren. Zo wordt bijvoorbeeld informatie verzameld over hoe onze website door bezoekers gebruikt wordt, welke pagina’s het vaakst worden bezocht en of er op bepaalde pagina’s foutmeldingen getoond worden.

 • Cookies voor marketing en sociale media
Reclamecookies (van derde partijen) maken het mogelijk om u verschillende aanbiedingen te tonen die aan uw interesses beantwoorden. Via deze cookies kunnen de webactiviteiten van de gebruikers gedurende een langere periode worden geregistreerd. Deze cookies herkent u mogelijk op verschillende door u gebruikte eindapparaten.

 • Volgende derde partijen krijgen persoonsgebonden gegevens via op onze website geïntegreerde cookies:

o          Google Tag Manager

o          Google Analytics

o          Google Adwords

o          Mautic

o          Facebook

Verder maken bepaalde cookies het mogelijk om en verbinding te maken met uw sociale netwerken en inhouden van onze website binnen uw netwerken te delen.

 1. Juridische grondslag

Op basis van de beschreven gebruiksdoeleinden (vgl. § 6. a.) ligt de juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens bij het gebruik van cookies in art. 6, par. 1, letter f van de AVG. Als u ons op basis van een door ons op de website gedane mededeling („cookie banner“) uw toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies, berust de rechtmatigheid van het gebruik bijkomend overeenkomstig art. 6, par. 1, zin 1, letter a van de AVG 

 1. Opslagduur

Van zodra de via de cookies aan ons verstuurde gegevens voor het bereiken van de hierboven beschreven doeleinden niet langer noodzakelijk zijn, wordt deze informatie gewist. Verder opslaan van gegevens kan in individuele gevallen als dit wettelijk voorgeschreven is.

 1. Configuratie van de browserinstellingen

De meeste browsers zijn vooraf zo ingesteld dat ze standaard cookies aanvaarden. U kunt uw respectievelijke browser echter zodanig configureren dat hij alleen nog maar bepaalde of zelfs geen cookies meer accepteert. Wij wijzen u er echter op dat u mogelijk niet meer alle functies van onze website kunt gebruiken als cookies door uw browserinstellingen op onze website gedeactiveerd worden. Via uw browserinstellingen kunt u trouwens ook cookies die reeds in uw browser opgeslagen zijn, wissen of de opslagduur ervan zichtbaar maken. Verder is het mogelijk om uw browser zo in te stellen dat hij u een melding geeft vooraleer cookies worden opgeslagen. Omdat de verschillende browsers telkens kunnen verschillen in de manier waarop ze werken, vragen wij u voor de configuratiemogelijkheden het respectievelijke hulpmenu van uw browser te raadplegen.

Indien u een algemeen omvattend overzicht wenst van elke toegang door derden tot uw internetbrowser, raden wij u de installatie aan van een hiervoor speciaal ontwikkelde plug-in.

§ 7 Tracking- en analysetools

Wij maken gebruik van tracking- en analysetools om een voortdurende optimalisering en correcte vormgeving en bouw van onze website te garanderen. Met behulp van tracking-maatregelen is het voor ons mogelijk om het gebruik van onze website door bezoekers statistisch in kaart te brengen en ons onlineaanbod met behulp van de hierdoor ingewonnen inzichten voor u verder te ontwikkelen. Op basis van deze belangen is het gebruik van de hieronder beschreven tracking- en analysetools overeenkomstig art. 6, par. 1, zin 1, letter f van de AVG gerechtvaardigd. Uit de volgende beschrijving van de tracking- en analysetools kunt u opmaken wat de respectievelijke verwerkingsdoeleinden en de verwerkte gegevens zijn.

 1. Google Analytics

Op deze website wordt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, CA 94043 USA („Google“), gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het websitegebruik door u mogelijk maken.

De door deze cookies verzamelde informatie, bijv. over tijd, plaats en frequentie van uw bezoek aan deze website, wordt systematisch verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij het gebruik van Google Analytics is het niet uitgesloten dat de door Google Analytics geplaatste cookies naar het IP-adres ook andere persoonsgebonden gegevens kunnen registreren. Wij wijzen u erop dat Google deze informatie eventueel aan derden doorgeeft voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google zal de door cookies verzamelde informatie in opdracht van de uitbater van de website gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten die verband houden met het gebruik van de website en het internet t.o.v. de website-uitbater in kaart te brengen. De in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt door Google naar eigen zeggen niet met andere gegevens van Google samengebracht.

U kunt het opslaan van cookies in het algemeen verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in voorkomend geval niet in volle omvang gebruik zal kunnen maken van alle functionaliteiten van deze website.

Het is ook niet uitgesloten dat de door Google Analytics geplaatste cookies naast het IP-adres bijkomende persoonsgebonden gegevens kunnen verzamelen. Om te verhinderen dat informatie over uw gebruik van de website door Google Analytics wordt geregistreerd en aan Google Analytics wordt doorgegeven, kunt u via onderstaande link een plug-in voor uw browser downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Deze plug-in verhindert dat informatie over uw bezoek aan de website aan Google Analytics wordt doorgestuurd. Een eventuele andere analyse wordt door deze plug-in niet onmogelijk gemaakt.

Wij wijzen u erop dat u de hierboven beschreven browserplug-in bij een bezoek aan onze website niet kunt gebruiken via de browser van een mobiel eindapparaat (smartphone of tablet). Bij het gebruik van een mobiel eindapparaat kunt u de registratie van uw gebruikersgegevens door Google Analytics verhinderen door op volgende link te klikken:

Als u deze link aanklikt, wordt er een zgn. opt-out cookie in uw browser geplaatst. Dit verhindert dat er informatie over uw bezoek aan de website naar Google Analytics wordt doorgestuurd. Denkt u eraan dat dit opt-out cookie alleen maar geldig is voor deze browser en enkel voor dit domein. Als u de cookies in deze browser wist, wordt ook het opt-out cookie gewist. Om ook de registratie door Google Analytics verder te verhinderen, moet u de link opnieuw aanklikken. Het gebruik van de opt-out cookies is ook mogelijk als alternatief voor bovenstaande plug-in bij het gebruik van de browser op uw computer.

 

Om de optimale veiligheid van uw persoonsgebonden gegevens te garanderen, werd Google Analytics op deze website uitgebreid met de code „anonymizeIp“. Deze code zorgt ervoor dat de laatste 8 bit van de IP-adressen gewist worden en uw IP-adres hierdoor geanonimiseerd wordt opgeslagen (zgn. IP-maskering). Uw IP-adres wordt hierbij door Google principieel reeds voor de overdracht binnen EU-lidstaten of andere landen die deel uitmaken van de verdragen die gelden in de Europese Economische Ruimte ingekort en daardoor geanonimiseerd. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgemaakt en aldaar ingekort.

 

 1. Google AdWords

Wij gebruiken de „Google AdWords“-technologie, meer bepaald de „Conversion Tracking”. „Google Conversion Tracking” is een analysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Als u op een door Google getoonde advertentie klikt, wordt voor de „Conversion Tracking” op uw computer een cookie opgeslagen. De cookies blijven 30 dagen geldig en dienen niet voor de persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt terwijl de geldigheidsduur van het cookie nog niet afgelopen is, kunnen Google en ook wijzelf zien dat u op een welbepaalde advertentie heeft geklikt en naar deze site werd doorgestuurd. Google AdWords-klanten ontvangen telkens een ander cookie. Zo is het onmogelijk om cookies via de websites van AdWords-klanten te traceren.

 

De met behulp van „Conversion Cookies“ verzamelde gegevens hebben als doel „Conversion Statistics” voor AdWords-klanten aan te maken die gebruik maken van „Conversion Tracking”. De klanten krijgen hierbij het aantal gebruikers te zien dat op hun advertentie heeft geklikt en daarna doorgestuurd is naar een website voorzien van een „Conversion Tracking Tag”. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.

 

Als u niet aan „Conversion Tracking“ wenst deel te nemen, kunt u dit via de overeenkomstige instelling in uw browser verhinderen, bijv. zodanig dat een installatie van cookies in het algemeen verhinderd wordt. U kunt cookies voor de „Conversion Tracking“ ook deactiveren door uw browser zodanig in te stellen dat enkel cookies van het webadres „googleadservices.com“ geblokkeerd worden.

 

 1. Google Remarketing

Wij gebruiken de „Google Remarketing“-technologie van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Met Google Remarketing worden advertenties voor gebruikers getoond die onze websites en onlinediensten reeds bezocht hebben en reeds interesse toonden voor een bepaald aanbod. Binnen het Google-advertentienetwerk kunnen hierdoor doelgerichte en op interesse gebaseerde reclameboodschappen op onze website worden getoond. Google-Remarketing maakt voor deze analyse gebruik van cookies. Hierdoor kunnen onze bezoekers herkend worden van zodra ze websites binnen het reclamenetwerk van Google bezoeken. Binnen het reclamenetwerk van Google kunnen op deze manier doelgericht en op interesse gebaseerde reclameboodschappen worden getoond die gebaseerd zijn op de door de bezoeker eerder bezochte websites van het reclamenetwerk van Google (die eveneens de remarketing-functie van Google gebruiken).

 

 

Als u geen doelgerichte, op interesses gebaseerde reclame te zien wenst te krijgen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden via deze link https://www.google.de/settings/ads  deactiveren.

 

§ 8 Plug-ins

Shariff-oplossing

Op onze website zijn „Social Plugins“ van de sociale netwerksites  “Facebook”(Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), “Google +” (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA), “Twitter” (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA), “Instagram” (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA), “YouTube” (YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA), “LinkedIn” (LinkedIn Co., 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA), “WhatsApp” (WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) und “Pinterest” (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA) geïntegreerd. Het is mogelijk dat via deze plug-ins ook persoonsgebonden gegevens die via de bezoekers van de website verzameld zijn, aan de respectievelijke dienst doorgegeven en aan de respectievelijke dienst van de bezoeker gelinkt worden.

 

ACN verzamelt via de „Social Plugins“ en hun gebruik geen persoonsgebonden gegevens. Om te verhinderen dat gegevens zonder medeweten van de gebruiker aan de dienstenverstrekker in de VS doorgegeven worden, maken we op onze website gebruik van de zogenaamde Shariff-oplossing. Deze zorgt ervoor dat de „Social Plugins“ in kwestie op de website eerst enkel als afbeelding worden getoond. Deze afbeeldingen bevatten links naar de website van de overeenkomstige aanbieder van de plug-in. Pas als u op een van de afbeeldingen klikt, wordt u naar de dienst van de aanbieder in kwestie doorgestuurd. Deze oplossing verzekert dat persoonsgebonden gegevens niet telkens automatisch aan de aanbieders van de „Social Plugins” doorgestuurd worden als u onze website bezoekt. Als u op een van de afbeeldingen van de „Social Plugins“ klikt, kunnen gegevens aan de overeenkomstige dienstenverstrekker doorgestuurd en daar opgeslagen worden. Als u geen van deze afbeeldingen aanklikt, vindt er ook geen gegevensoverdracht plaats tussen u en de aanbieder van de „Social Plugin”. Meer informatie over de Shariff-oplossing vindt u op volgende website: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

 

Na het aanklikken van een „Social Plugin“ ontvangt de dienstenverstrekker in kwestie de informatie dat u de overeenkomstige pagina van ons onlineaanbod bezocht heeft. Denkt u er hierbij aan dat u hiervoor geen gebruikersaccount bij de betreffende dienst hoeft te hebben of reeds ingelogd moet zijn. Mocht u echter toch bij de dienstenverstrekker in kwestie over een gebruikersaccount beschikken en tijdens het bezoek aan onze website ook via dit account ingelogd zijn, wordt u door de via de „Social Plugin” verzamelde gegevens rechtstreeks naar uw account gebracht. Indien u de automatische koppeling met uw profiel bij de dienstenverstrekker niet wenst, dient u uit uw gebruikersaccount uit te loggen voor u op een van de „Social Plugins” klikt.

 

Wij merken op dat ACN geen invloed heeft op het feit of en in welke mate de dienstenverstrekkers in kwestie persoonsgebonden gegevens verzamelen. Omvang, doel en opslagduur van de respectievelijke gegevensverzameling zijn ons niet bekend. Wij wijzen er alleszins op dat er moet worden van uitgegaan dat via „Social Plugins” ten minste het IP-adres en de informatie met betrekking tot het toestel gebruikt en opgeslagen wordt. Het is bovendien mogelijk dat de dienstenverstrekker in kwestie cookies gebruikt.

 

Wat de omvang en het doel van de gegevensverzameling door de respectievelijke dienst betreft alsook de verdere verwerking en het verdere gebruik van uw gegevens kunt u voor informatie rechtstreeks terecht in de privacyverklaringen van de website van de respectievelijke dienst. Daar vindt u ook bijkomende informatie over uw privacyrechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer.

 

 1. a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

https://www.facebook.com/help/186325668085084

 

 1. b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA

https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de

 

 1. c) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA

https://twitter.com/privacy?lang=de


d) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

 

 1. e) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

 

 1. f) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy 


 1. g) WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
https://www.whatsapp.com/legal/?lang=de
 1. h) LinkedIn Co., 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

§ 9 Hyperlinks

Op onze website bevinden zich zgn. hyperlinks naar websites van andere aanbieders. Bij activering van deze hyperlinks wordt u van onze website rechtstreeks doorgestuurd naar de website van de andere aanbieders. U merkt dit o.a. aan de verandering van de URL. Wij kunnen de verantwoordelijk niet op ons nemen voor de vertrouwelijke omgang van uw gegevens op deze websites omdat we er geen invloed op hebben dat deze ondernemingen zich aan de bepalingen van de privacywetgeving houden. Over de omgang met uw persoonsgebonden gegevens door deze ondernemingen kunt u zich rechtstreeks op de pagina’s van deze websites informeren.

 

§ 10 Rechten van betrokken partijen

De AVG leidt voor u als betrokken partij van de verwerking van persoonsgebonden gegevens tot volgende rechten:

Overeenkomstig art. 15 van de AVG kunt u inlichtingen vragen over uw door ons verwerkte persoonsgebonden gegevens. In het bijzonder kunt u inlichtingen verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgebonden gegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens geopenbaard werden of worden, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op rechtzetting, annulering, inperking van de verwerking of verzet, het bestaan van een recht op beroep, de oorsprong van uw gegevens voor zover deze niet bij ons verzameld werden, via een doorverzending naar derde landen of naar internationale organisaties alsook over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling en eventueel significante informatie over details ervan verlangen.

 • Overeenkomstig art. 16 van de AVG kunt u onmiddellijk de correctie vragen van persoonsgebonden gegevens die bij ons onjuist of onvolledig zijn opgeslagen.
 • Overeenkomstig art. 17 van de AVG kunt u de verwijdering vragen van persoonsgebonden gegevens die bij ons zijn opgeslagen zijn voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een juridische verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de indiening, uitoefening of verdediging van wettige aanspraken.
 • Overeenkomstig art. 18 van de AVG kunt u de inperking vragen van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens voor zover de correctheid van de gegevens door u bestreden wordt, de verwerking onrechtmatig is, wij de gegevens niet meer nodig hebben en u zich verzet tegen het wissen ervan omdat u ze nodig heeft voor de indiening, uitoefening of verdediging van wettige aanspraken. Het recht uit art. 18 van de AVG komt u toe als u overeenkomstig art. 21 van de AVG tegen de verwerking protest heeft aangetekend.
 • Overeenkomstig art. 20 van de AVG kunt u vragen om uw persoonsgebonden gegevens die u ons ter beschikking heeft gesteld in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat te verkrijgen of u kunt vragen om de gegevens aan een andere verantwoordelijke over te maken.
 • Overeenkomstig art. 7, par. 3 van de AVG kunt u uw eenmalig gegeven toelating t.o.v. ons op elk moment herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berust in de toekomst niet meer mogen verderzetten.
 • Overeenkomstig art. 77 van de AVG heeft u het recht om klacht in te dienen bij een controleorgaan. Standaard kunt u zich hiervoor wenden tot het controleorgaan van uw normale verblijfplaats, werkplek of zetel van onze organisatie.

U kunt van deze rechten gebruik maken door een e-mail te sturen naar volgend e-mailadres: info@acninternational.org

 

§ 11 Recht op verzet

Bij de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens op basis van rechtmatige belangen overeenkomstig art. 6, par. 1, zin 1, letter f van de AVG heeft u het recht om overeenkomstig art. 21 van de AVG protest aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens voor zover hier redenen voor zijn die uit uw bijzondere situatie voortvloeien of het verzet gericht is tegen het rechtstreeks adverteren. In het geval van rechtstreeks adverteren bestaat er voor u een algemeen recht op verzet dat door ons zonder vermelding van een bijzondere situatie omgezet wordt.

 

§ 12 Veiligheid van gegevens en veiligheidsmaatregelen

Wij verplichten ons ertoe uw privésfeer te beschermen en uw persoonsgebonden gegevens vertrouwelijk te behandelen. Om manipulatie, verlies of misbruik van uw bij ons opgeslagen gegevens te vermijden, treffen wij omvangrijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die regelmatig gecontroleerd en aan de technologische vooruitgang worden getoetst en aangepast. Hiertoe behoort o.a. het gebruik van erkende versleutelingssystemen (SSL of TLS). Wij wijzen u er echter op dat het op basis van de internetstructuur mogelijk is dat de regels van de gegevensbescherming en de hierboven genoemde veiligheidsmaatregelen door andere, zich niet binnen onze verantwoordelijkheid bevindende personen of instituten niet worden gerespecteerd. Vooral kunnen onversleuteld prijsgegeven gegevens – bijv. bij de verzending van e-mails – door derden meegelezen worden. Technisch gezien hebben wij hierop geen invloed. Het behoort tot het verantwoordelijkheidsdomein van de gebruiker om de hem ter beschikking gestelde gegevens door versleuteling of op andere wijze tegen misbruik te beschermen.

KOM MEER TE WETEN OVER Aid to the Church in Need, BEZOEK http://www.churchinneed.org
logoacnwhy2

OVER ONS

Opgericht in 1947 als een katholieke hulporganisatie voor oorlogsvluchtelingen en erkend als een pauselijke stichting sinds 2011. Kerk in Nood zet zich in voor Christenen in de hele wereld, door informatie, gebed en actie, als zij worden vervolgd, onderdrukt of in materiële nood zijn. Elk jaar ondersteunt Kerk in Nood ongeveer 5000 projecten in bijna 150 landen dankzij particuliere donaties. De stichting ontvangt geen overheidsfinanciering.