HULP BIJ DE AANKOOP VAN VOERTUIGEN

Principes

Toelagen voor de aankoop van een voertuig of ander transportmiddel zijn niet bedoeld als een gift voor de individuele ontvanger, maar wel voor de parochies, het diocees of de religieuze congregatie waaraan het voertuig diensten zal bewijzen.

Waar mogelijk, verkiest KIN de aankoop van lokale producten, in de verwachting dat onderdelen gemakkelijker te vinden en herstellingskosten minder duur zullen zijn. (Uitzonderlijk, in die Afrikaanse landen waar het goedkoper en praktischer is om uit het buitenland in te voeren, werken wij samen met inkoopbedrijven. De aanvrager moet wel (in staat zijn om te) zorgen voor de betaling van de invoer/douanerechten en andere lokale kosten.

ACN beschouwt toelagen voor de aankoop van voertuigen als een manier om het pastorale werk van de Kerk te steunen. Dat betekent dat het voertuig geschikt moet zijn voor zijn taak (plaatselijk weer en toestand van het wegennet!). Tevens moet het gewenste merk en model van het voertuig overeenstemmen met de bescheidenheid die van de Kerk wordt verwacht en het respect voor haar geloofwaardigheid als instelling.

Wij verwachten een bijdrage van de lokale Kerk in overeenstemming met de mogelijkheden van de gemeenschap.

Een schriftelijke steunbrief van de lokale ordinaris of religieuze overste is vereist. Het verzoek moet van prioritair belang zijn voor het diocees (religieuze congregatie).

De aanvrager moet de dringendheid van het verzoek rechtvaardigen met een gedetailleerde beschrijving van de pastorale situatie ter plaatse. Verder verwachten wij informatie over het aantal, de omvang en de activiteiten van de bediende parochies, de reisafstanden en welke pastorale voordelen een (nieuw) voertuig zou bieden.

Denk eraan dat wij alleen volledige aanvragen in overweging nemen, bestaande uit uw schriftelijke projectaanvraag, het ingevulde Aanvraagformulier voor Voertuigen (of gelijkwaardig) en de steunbrief van uw bisschop.

KOM MEER TE WETEN OVER Aid to the Church in Need, BEZOEK http://www.churchinneed.org
logoacnwhy2

OVER ONS

Opgericht in 1947 als een katholieke hulporganisatie voor oorlogsvluchtelingen en erkend als een pauselijke stichting sinds 2011. Kerk in Nood zet zich in voor Christenen in de hele wereld, door informatie, gebed en actie, als zij worden vervolgd, onderdrukt of in materiële nood zijn. Elk jaar ondersteunt Kerk in Nood ongeveer 5000 projecten in bijna 150 landen dankzij particuliere donaties. De stichting ontvangt geen overheidsfinanciering.