STUDIEBEURZEN

Principe

De groei van de Kerk bevorderen in situaties van vervolging, uiterste armoede, primaire of herevangelisatie, door de bekwaamheid te vergroten van hen die de taak dragen om toekomstige werkers in de wijngaard van de Heer op te leiden.

Prioritaire begunstigden

Toekomstig stafpersoneel en opleiders: zoals seminarieprofessoren, novicenopleid(st)ers, canonieke rechtsgeleerden, enz.

Studies die in aanmerking komen

Hogere universitaire studies (masters en doctoraatstudies)

Vraag GEEN studiebeurzen aan in de volgende gevallen:

 • U wordt niet gesteund door uw plaatselijke bisschop
 • U bent een seminarist (uw basisstudies moeten eerst voltooid zijn)
 • U wilt een richting volgen die niet strikt met de Kerk verbonden is (niet-theologisch)
 • U hebt uw thuisland al verlaten
 • U bent ouder dan 40 jaar
 • U wilt een taalcursus volgen
 • U hebt al een beurs ontvangen voor dezelfde studies vanuit een andere bron
 • U bent al opgenomen in een diocees van de Europese Unie of Noord-Amerika
 • Na uw studies zult u werken in de Europese Unie of Noord-Amerika

Informatie voor de plaatselijke bisschop/religieuze overste:

 • Wij steunen geen studies in het buitenland als ze in uw land of continent beschikbaar zijn
 • Wij dragen niet de volledige studiekosten. Er moet ook een lokale bijdrage zijn.
 • Reiskosten naar het land van de studies worden niet gedragen door Kerk in Nood (KIN)
 • Taalcursussen worden niet bekostigd door KIN
 • Wij nemen slechts één aanvraag per Diocees of Religieuze Provincie per jaar in overweging voor studies in landen van de Europese Unie of Canada.

Regels voor de aanvraag

 1. De aanvraag moet rechtstreeks gericht worden aan:
  Aid to the Church in Need – International
  Postfach 1209,
  D – 61452 Königstein im Taunus (Duitsland)
 2. De bisschop of religieuze Overste moet formeel het verzoek voor een studiebeurs indienen ten behoeve van de student.
 3. De uiterste datum voor aanvragen voor studiebeurzen in de Europese Unie of Canada is 28 februari. Aanvragen die na deze datum worden ontvangen worden NIET in behandeling genomen.

PRESENTATIE VAN DE AANVRAAG (door Bisschop of Religieuze Overste)

 • Argumentatie waarom het diocees of de religieuze congregatie de gezochte kwalificaties nodig heeft
 • Beschrijving van de taak die de kandidaat zal vervullen na voltooiïng van zijn/haar studies

LIJST VAN DOCUMENTEN DIE BIJ DE AANVRAAG MOETEN WORDEN GEVOEGD:

 • Gedetailleerd curriculum vitae inclusief leeftijd, datum van Priesterwijding of Eeuwige Geloften (voor religieuzen) en lijst van pastorale activiteiten uitgevoerd door de aanvrager
 • Fotokopie van de BA in Theologie (voor priesters) of andere Certificaten/Diploma’s die toegang geven tot de Pauselijke Universiteiten of andere universiteit naar keuze
 • Certificaat van aanmelding
 • Fotokopie van het paspoort
 • Ingevuld Aanvraagformulier voor Studiebeurzen (alleen voor studies in de Europese Unie en Canada)
 • Informatie over andere organisaties waar u studiebeurzen hebt aangevraagd

Overige informatie vereist van aanvragers van religieuze congregaties:

 1. Adres van het Moederhuis
 2. Geschiedenis van de Congregatie met haar afkorting
 3. Aantal Provincies of Gemeenschappen en hun plaatsen
 4. Aantal leden die eeuwige geloften hebben afgelegd
 5. Aantal leden die tijdelijke geloften hebben afgelegd
 6. Aantal novicen
 7. Charisma en hoofdmissie van de Congregatie
 8. Huidige prioriteiten van de Congregatie

Downloadbare formulieren:

KOM MEER TE WETEN OVER Aid to the Church in Need, BEZOEK http://www.churchinneed.org
logoacnwhy2

OVER ONS

Opgericht in 1947 als een katholieke hulporganisatie voor oorlogsvluchtelingen en erkend als een pauselijke stichting sinds 2011. Kerk in Nood zet zich in voor Christenen in de hele wereld, door informatie, gebed en actie, als zij worden vervolgd, onderdrukt of in materiële nood zijn. Elk jaar ondersteunt Kerk in Nood ongeveer 5000 projecten in bijna 150 landen dankzij particuliere donaties. De stichting ontvangt geen overheidsfinanciering.