REGELS VOOR GOED GEDRAG MET TOELAGEN

  • Zend ons een bevestigingsnota zodra u de toelage ontvangt. Vermeld uitdrukkelijk het ontvangen bedrag, bijv. EUR 500.
  • Vermeld altijd het referentienummer van uw project als u een verslag indient.
  • Wees zeer strikt in het gebruik van uw toelage voor het exacte doel waarvoor ze werd gegeven. Dit doel is vermeld in de titel van het project. Enkel ons Projectcomité is bevoegd om een projectbeslissing te wijzigen.
  • Als u tijdens de uitvoering van uw project onvoorziene vertragingen  tegenkomt, verwittig ons dan onmiddellijk. Zend ons indien mogelijk een tussentijds verslag.
  • Nadat u de toelage hebt gebruikt, zendt u ons beschrijvende en financiële eindverslagen. Dit moeten eigenhandig ondertekende papieren formulieren zijn, zodat wij het projectdossier kunnen afsluiten.
  • Documenteer uw verslagen met kopies van kasbons, contracten, koopaktes, facturen, enz.
  • U kunt een paar foto’s bijvoegen als bewijs voor het correcte gebruik van de toelage.

Door deze regels te volgen, maakt u het ons mogelijk om te voldoen aan auditvereisten, om onze status als geregistreerde liefdadigheidsinstelling te behouden en om zo, als God het wil, de toekomstige noden van de Kerk te lenigen.

KOM MEER TE WETEN OVER Aid to the Church in Need, BEZOEK http://www.churchinneed.org
logoacnwhy2

OVER ONS

Opgericht in 1947 als een katholieke hulporganisatie voor oorlogsvluchtelingen en erkend als een pauselijke stichting sinds 2011. Kerk in Nood zet zich in voor Christenen in de hele wereld, door informatie, gebed en actie, als zij worden vervolgd, onderdrukt of in materiële nood zijn. Elk jaar ondersteunt Kerk in Nood ongeveer 5000 projecten in bijna 150 landen dankzij particuliere donaties. De stichting ontvangt geen overheidsfinanciering.