MISINTENTIES

Het gebruik om schenkingen te doen voor missen gaat terug op de vroege Kerk, toen de gelovigen brood en wijn voor de mis en andere giften als steun voor de priesters en de armen meebrachten. Vandaag is een geldschenking voor een mis, of “misintentie”, een manier voor de gelovigen om een bijzondere intentie toe te voegen aan de Heilige Eucharistieviering. Deze gift verbindt de schenker nauw met het leven en de missie van de Kerk – het Lichaam van Christus – waarbij de schenking een vorm van materiële steun wordt voor de geestelijken van de Kerk en hun pastorale activiteiten.

De Heilige Mis mag nooit dienen om ‘te kopen en verkopen’ of ‘geld te verdienen’, en er mag zelfs niet de minste schijn bestaan dat winst wordt gemaakt met misintenties. De Heilige Mis is van onschatbare waarde, ze is het offer van Christus voor het leven van de wereld en is dan ook “onbetaalbaar”. De schenking voor een misviering is een uitdrukking van de wens van de schenker om meer intiem te delen in de vruchten van de Mis. De materiële gift zorgt niet alleen voor het levensonderhoud van de priester, voor de schenker vormt ze ook de uitdrukking van de zelfgave aan God.

In de meeste landen van de wereld krijgen priesters geen of weinig regelmatige financiële steun. De economische situatie laat de gelovigen niet toe om hun priester financieel te steunen. Daarom wil KIN, via misintenties, een basislevensonderhoud aan priesters wereldwijd bezorgen en hen zo de kans geven om hun pastorale dienst te verlenen.

De aanvraag voor misintenties kan uitsluitend worden ingediend bij KIN door de ordinaris (diocesane bisschop of religieuze overste) t.b.v. de priesters onder zijn jurisdictie. KIN aanvaardt geen aanvragen voor misintenties van individuele priesters. Bij voorkeur gebeurt de aanvraag voor misintenties slechts eenmaal per jaar. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, moet de ordinaris er volgens canon 948 voor zorgen, dat voor elke misintentie een aparte mis wordt opgedragen voor de individuele intentie van de schenker (ad intentionem dantis). Het is niet toegestaan om meerdere van KIN ontvangen misintenties te combineren en te gebruiken voor een enkele mis die wordt gevierd met een zogenoemde “collectieve” intentie. Volgens canon 953 moeten missen voor de aanvaarde misintenties worden gevierd binnen een periode van een jaar

Een aanvraag voor misintenties moet de volgende informatie bevatten:

  • Rechtvaardiging voor de nood aan misintenties (Denk eraan dat misintenties van KIN geen vervanging mogen vormen voor die van de lokale gelovigen of de inspanningen mogen verminderen om de lokale gelovigen aan te sporen hun eigen priesters te steunen via deze oude Kerkelijke praktijk).
  • Het aantal en de namen van de priesters die misintenties nodig hebben en het aantal misintenties die nodig zijn.
  • Bankgegevens (You may use our basic application form for this purpose).
KOM MEER TE WETEN OVER Aid to the Church in Need, BEZOEK http://www.churchinneed.org
logoacnwhy2

OVER ONS

Opgericht in 1947 als een katholieke hulporganisatie voor oorlogsvluchtelingen en erkend als een pauselijke stichting sinds 2011. Kerk in Nood zet zich in voor Christenen in de hele wereld, door informatie, gebed en actie, als zij worden vervolgd, onderdrukt of in materiële nood zijn. Elk jaar ondersteunt Kerk in Nood ongeveer 5000 projecten in bijna 150 landen dankzij particuliere donaties. De stichting ontvangt geen overheidsfinanciering.