HOE EEN AANVRAAG INDIENEN

In het ideale geval zorgt de verantwoordelijke voor de praktische uitvoering van het project voor de opstelling en indiening van de aanvraag. Dit kan een bisschop, een priester, een mannelijke of vrouwelijke religieuze of een leek zijn.

Om voor toelagen in aanmerking te komen, moet een verzoek de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring dragen van de plaatselijke bisschop (in het geval van diocesane en parochiale projecten) of van de religieuze overste (als het een volledig intern project van de religieuze congregatie betreft), met de bevestiging dat het gaat om een prioriteit voor het diocees of de congregatie

Als uw project voldoet aan onze steuncriteria en als u de voorafgaande goedkeuring van uw bisschop of overste hebt gekregen, vindt u hier richtlijnen voor het opstellen van een projectaanvraag en het vermelden van alle nodige technische informatie.

1.Presentatie van het project

Wij hebben geen formulieren waarop u uw project kunt uiteenzetten (uitzonderingen: zie Bijzondere gevallen). Gebruik gewoon uw eigen briefpapier en schrijf het in uw eigen woorden op. Ga ervan uit dat wij niets weten over uw specifieke situatie, maar wel het “Wie, Waar, Wanneer, Wat en Waarom” moeten begrijpen.

 • Beschrijf de pastorale noodzaak voor het project met een presentatie van het diocees, de parochie (gemeenschap), congregatie of instelling en een beschrijving van de lokale situatie (historisch, sociaal, religieus, economisch, enz.). U mag getuigenissen bijvoegen van de mensen die u wilt helpen.
 • Beschrijf uw doelstellingen (Wat u wilt bereiken om de door u beschreven nood te lenigen).
 • Geef, waar nodig, altijd concrete cijfers (aantal parochieleden, seminaristen, novicen, zusters, deelnemers, enz.).
 • Geef een beknopte omschrijving van het specifieke doel waarvoor u een toelage nodig hebt (Waarvoor u het geld precies nodig hebt).
 • Vermeld de totale kostprijs van het project.
 • Vermeld hoeveel geld u hebt (of kunt krijgen) ter plaatse, van andere liefdadigheidsinstellingen (met vermelding van hun naam) en hoeveel u verwacht van KIN.
 • Staaf uw argumenten met pro-forma facturen, kostenramingen, financieringsplannen, foto’s, budgetten, programma’s, deelnemerslijsten, enz.
 • Laat uw bisschop uw aanvraag lezen en vraag hem te controleren wat u hebt geschreven en u de goedkeuring te geven om het naar ons te zenden.
 • Als u beschikt over algemene foto’s ter illustratie van uw pastoraal werk of de mensen die u dient, zend ons dan twee van de beste foto’s; wij zijn volledig afhankelijk van fondsenwerving en kunnen dergelijke foto’s gebruiken als wij beslissen om uw project te steunen.

2.Persoonlijke informatie

Om onvolledige of verouderde persoonlijke informatie te vermijden, vragen wij u het basisaanvraagformulier van ACN te gebruiken en bij elke aanvraag te voegen.

Bijkomende persoonlijke informatie is vereist voor verzoeken voor studiebeurzen en aankoop van voertuigen. Download het passende formulier in de sectie Formulieren van deze website.

3.Taal

U mag uw aanvraag indienen in een van de West-Europese talen waarin deze website beschikbaar is. Daarnaast worden ook bepaalde Oost-Europese talen zoals Russisch, Oekraïens en Pools begrepen op ons hoofdkantoor. Bij twijfel, raadpleegt u best uw bisschop of religieuze overste.

4.Aanvraagtermijnen

De fondsenwerving en besluitneming bij ACN gaan voortdurend door. We hebben dus geen vaste termijnen voor het indienen van projectaanvragen. De enige uitzondering zijn de studiebeurzen, waarvoor beslissingen op tijd voor de aanvang van het academisch jaar moeten worden genomen. Zie Bijzondere gevallen

Wegens het hoge aantal aanvragen die wij ontvangen, houdt u best rekening met een minimale termijn van twee maanden voor onze beslissing.

Onze financiële middelen volstaan nooit om op alle aanvragen te kunnen ingaan. Het is dan ook onvermijdelijk dat sommige aanvragen worden afgewezen, ook al voldoen ze aan onze steuncriteria.

5.Waar aanvragen

Zend gewoon uw met de hand ondertekende aanvraag naar ons internationaal hoofdkantoor in Duitsland waar onze Projectafdeling gevestigd is.

Aid to the Church in Need – International
Postfach 1209
D – 61452   Königstein im Taunus
Germany

Zend niets via een of meerdere van onze nationale kantoren, dit leidt tot onnodige kosten en tijdverlies. We zijn ook bekend onder de volgende namen:

 • Aid to the Church in Need (Australia)
 • Kirche in Not (Austria)
 • Kerk in Nood/Aide à l’Eglise en Détresse (Belgium)
 • Ajuda à Igreja que Sofre (Brazil)
 • Aide à l’Eglise en Détresse/Aid to the Church in Need (Canada)
 • Ayuda a la Iglesia que Sufre (Chile)
 • Ayuda a la Iglesia que Sufre (Colombia)
 • Ayuda a la Iglesia Necesitada (México)
 • Aide à l’Eglise en Détresse (France)
 • Kirche in Not (Germany)
 • Aid to the Church in Need (Ireland)
 • Aiuto alla Chiesa che Soffre (Italy)
 • Kerk in Nood (Netherlands)
 • Pomoc Kosciolowi w Potrzebie (Poland)
 • Ajuda à Igreja que Sofre – Fundação AIS (Portugal)
 • Ayuda a la Iglesia Necesitada (Spain)
 • Kirche in Not/Aide à l’Eglise en Détresse (Switzerland)
 • Aid to the Church in Need (United Kingdom)
 • Aid to the Church in Need (USA)
 • Aid to the Church in Need (Korea)
 • Aid to the Church in Need (Malta)
 • Aid to the Church in Need (Philippines)
 • Pomoc trpiacej Cirkvi – ACN Slovensko (Slovakia)

Een opmerking over elektronische communicatie

Wij aanvaarden aanvragen in de vorm van e-mailbijlagen. Vergeet in dat geval niet uw aanvraag te ondertekenen en als gescand bestand naar ons te zenden. Hetzelfde geldt voor de aanbevelingsbrief van uw bisschop. Aanvragen zonder handtekening worden niet aanvaard

KOM MEER TE WETEN OVER Aid to the Church in Need, BEZOEK http://www.churchinneed.org
logoacnwhy2

OVER ONS

Opgericht in 1947 als een katholieke hulporganisatie voor oorlogsvluchtelingen en erkend als een pauselijke stichting sinds 2011. Kerk in Nood zet zich in voor Christenen in de hele wereld, door informatie, gebed en actie, als zij worden vervolgd, onderdrukt of in materiële nood zijn. Elk jaar ondersteunt Kerk in Nood ongeveer 5000 projecten in bijna 150 landen dankzij particuliere donaties. De stichting ontvangt geen overheidsfinanciering.