BOUWPROJECTEN

Bouwprojecten zijn vaak zeer technisch en complex van aard. Hieronder vindt u een lijst van vereiste informatie. De lijst pretendeert niet volledig te zijn, en niet elk punt is noodzakelijk van toepassing in elk apart geval.

Lijst van vereisten voor een bouwproject

  1. Bevestiging dat de Kerk eigenaar is van het land waarop de kerk (of ander kerkelijk gebouw) moet worden gebouwd. (In Oost-Europa: een kopie van het eigendomsbewijs)
  2. Kopie van de bouwvergunning.
  3. Kopie van bouwplannen (grondplan, opstand en doorsnede) met de exacte omvang en stijl van het geplande gebouw. Zend GEEN technische, structurele tekeningen of tekeningen van nutsvoorzieningen.
  4. Formele kostenraming van de bouw in lokale munt (niet alleen de totale kostprijs, maar ook de kostprijs van de hoofdonderdelen, bijv. materiaal en werkuren, funderingen, muren, dakbedekking, enz.).*
  5. Financieel plan met bronnen van inkomsten om de formele kosten te dekken. Dit omvat lokale bijdragen, overige lokale en externe bronnen, verwachte bijdrage van KIN.*
  6. Vermeld alle liefdadigheidsinstellingen die werden gecontacteerd voor toelagen en hun respons.
  7. De huidige staat van de bouwwerken. Indien ze aan de gang zijn, een beschrijving van het reeds uitgevoerde werk, een recente foto, en vermelding van de tot dusver geïnvesteerde sommen en hoeveel geld nog nodig is.
  8. Goedkeuringsbrief van de lokale bisschop.
  9. Basisaanvraagformulier.
  10. De aanvraag/argumentatie voor uw project.

Nota bene: Als het geplande gebouw in fasen wordt opgericht, geef dan een precieze beschrijving van de fasen en geef een kostenraming en financieel plan in overeenstemming met deze fasen. Dit is vooral belangrijk voor projecten die over meerdere jaren lopen.

KOM MEER TE WETEN OVER Aid to the Church in Need, BEZOEK http://www.churchinneed.org
logoacnwhy2

OVER ONS

Opgericht in 1947 als een katholieke hulporganisatie voor oorlogsvluchtelingen en erkend als een pauselijke stichting sinds 2011. Kerk in Nood zet zich in voor Christenen in de hele wereld, door informatie, gebed en actie, als zij worden vervolgd, onderdrukt of in materiële nood zijn. Elk jaar ondersteunt Kerk in Nood ongeveer 5000 projecten in bijna 150 landen dankzij particuliere donaties. De stichting ontvangt geen overheidsfinanciering.